Záhadná Modřanská rokle: Klenot přírody čeká na objevovatele

Modřanská Rokle

Modřanská rokle je jedinečnou přírodní památkou nacházející se na území Prahy 4. Tento malebný koutek přírody skrývá mnoho zajímavostí a je často navštěvován turisty i místními obyvateli. V tomto článku se podíváme blíže na historii, flóru a faunu této krásné lokality. Zjistíme, jak vznikla a co ji dělá tak unikátní. Pokud se o přírodě zajímáte a rádi objevujete nové místa, pak si tento článek nenechte ujít!

Popis Modřanské rokle

Modřanská rokle je úžasnou přírodní památkou, která se nachází na jižním okraji Prahy. Tento skalnatý kaňon vznikl díky řece Botiči, která tudy protéká a vyhloubila zde svůj korytovitý tvar. Modřanská rokle je dlouhá více než 1 km a místy dosahuje hloubek až 20 metrů. V této malebné rokli se nachází impozantní skalní útvary, jako jsou například "Hradiště", "Bubovice" či "Zarecký hrad".

Procházka touto krásnou oblastí nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek z procházky divokou přírodou uprostřed velkoměsta. Kromě nádherných výhledů na skalní stěny, lze pozorovat také bohatou faunu a flóru. Roklí protékající řeka Botič hostí mnoho druhů ryb, obojživelníků i ptáků, kteří zde naleznou své přirozené prostředí.

Modřanská rokle je oblíbeným cílem turistů i nadšenců do horolezectví či boulderingu. Vzhledem k tomu, že je tato lokalita chráněnou přírodní památkou, je nutné dodržovat stanovená pravidla a zásady ochrany přírody. Přestože se Modřanská rokle nachází v těsné blízkosti pražské aglomerace, nabízí návštěvníkům klid a pohodu z procházky v krásné přírodě.

Historie Modřanské rokle

Historie Modřanské rokle sahá až do prehistorických dob, kdy byla tato oblast zaplavena mořem. Postupně se však země pozvedla a na místě dnešního údolí Vltavy vzniklo údolí Modřanské rokle. Během staletí se tento region stal důležitým rybářským a lovcovským územím.

V průběhu 19. století se oblast začala proměňovat kvůli průmyslové revoluci. V Modřanech byly založeny továrny a fabriky, které využívaly přirozenou sílu řeky pro pohon strojů. V té době se také začalo s rekultivací údolí Vltavy.

V roce 1960 byla Modřanská rokle vyhlášena přírodní památkou s cílem chránit a uchovat unikátní faunu a flóru tohoto regionu. Dnes je tato oblast oblíbenou turistickou atrakcí, kterou každoročně navštíví tisíce návštěvníků z celého světa.

Přístupnost a turistické trasy

Přístupnost a turistické trasy jsou důležitými faktory při návštěvě Modřanské rokle, která je významnou přírodní památkou. Turisté mohou využít několik tras, které vedou okolo údolí a nabízejí neuvěřitelný pohled na skalnaté stěny a zelenou vegetaci. Některé trasy jsou více náročné, zatímco jiné jsou vhodné pro celou rodinu s dětmi. Přístupnost k této oblasti je také skvělá - autobusy a tramvaje mají zastávky u vstupů do Modřanské rokle. Pro ty, kteří se chtějí projít nebo projet cyklisticky, jsou k dispozici stezky. Správa CHKO Praha také usiluje o zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí prostřednictvím budování speciálních stezek a vybavením parkovišť pro invalidní vozidla.

Fauna a flora v Modřanské rokli

Modřanská rokle patří mezi nejkrásnější přírodní památky hlavního města Prahy. Toto údolí, které se nachází na levém břehu řeky Vltavy, je bohaté na rozmanitou faunu a floru. Mezi zdejší druhy ptáků patří například cvrčilka slavíková, strakapoud velký či pěnice konvalinková. Z dalších živočichů lze v rokli spatřit například ještěrku obecnou nebo plcha velkého.

Co se týče flóry, Modřanská rokle představuje unikátní biotop. Nachází se zde nejen tradiční lesní porosty, ale také vzácné stepní vegetace a olšiny. Mezi zdejší stromy a keři můžeme najít například lípu malolistou, jasan ztepilý nebo krušinu olšovou. Množstvím druhů rostlin si Modřanská rokle zachovává své původní charakteristické rysy, díky čemuž je pro návštěvníky fascinujícím místem plným krásné přírody.

Zajímavosti a atrakce v okolí

Pokud se chystáte navštívit Modřanskou rokli, nezapomeňte si zahrát na turistu a prozkoumat i okolní oblast. V této části Prahy najdete spoustu zajímavostí a atrakcí, které stojí za návštěvu.

Například nedaleko Modřanské rokle se nachází Botanická zahrada, kde si můžete prohlédnout nejrůznější druhy rostlin z celého světa. Pro milovníky historie pak nabízíme návštěvu Kavčích hor, kde se nachází pohřebiště Slavných mužů a další památky.

Pokud patříte spíše mezi adrenalinové nadšence, určitě byste neměli vynechat vodní sporty na řece Berounce nebo odvážné skoky do vod 25 metrů vysokého kamenného lomu Cikánka.

A pokud budete mít chuť na kulturní zážitek, můžete vyrazit do nedalekého Divadla pod Palmovkou nebo na koncert do O2 arena.

Bez ohledu na to, jaký máte vkus či preferenci, okolní oblast Modřanské rokle nabídne každému něco zajímavého a přitažlivého.

Ochrana a péče o Modřanskou rokli

S přibývající urbanizací a znečištěním ovzduší se stávají zachovalé kousky přírody, jako je Modřanská rokle v Praze 4, stále vzácnějšími. Proto je důležité dbát na správnou péči a ochranu této jedinečné přírodní památky.

Odstranění nechtěných rostlin a suťových bloků je například klíčovým faktorem pro udržení zdravého ekosystému Modřanské rokle. Sledování stavu lesa, který tvoří velkou část rokle, musí být také pravidelné s cílem zabránit jejich postupné degradaci.

Kromě toho je nutno sledovat také aktivitu návštěvníků a využívání turistických tras v rámci celkové úpravy Modřanské rokle pro rekreační účely. Zde platí pravidlo "nechat místo hezké a čisté pro další návštěvnost".

V neposlední řadě mohou být provedeny i rekonstrukce parkovišť a podobných objektů s ohledem na snižování negativních dopadů na okolní prostředí.

Celkově lze řici že ochrana a peči o Modřanskou rokli jsou nezbytné k udržení spousty čisté přírody uvnitř města.

V závěru lze konstatovat, že Modřanská rokle patří k výjimečným přírodním památkám hlavního města Prahy. Její unikátní geologické a geomorfologické podmínky spolu s bohatou faunou a flórou ji řadí mezi neocenitelné klenoty přírody. Vzhledem k tomu, že je chráněným územím, může být tuto krásu uchována pro další generace. Není tak divu, že je toto místo oblíbené jak u místního obyvatelstva, tak i návštěvníků z celého světa. Navštivte Modřanskou rokli a nechte se okouzlit jejím jedinečným půvabem!

Publikováno: 13. 10. 2023

Kategorie: cestování

Autor: Rozálie Křivánková

Tagy: modřanská rokle | přírodní památka